OPŠTINSKI sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu protiv Amre Jakubović Čičkušić, kojom je oglašena krivom jer je kao službena osoba u svojstvu ljekara specijaliste na Odjeljenju za nuklearnu medicinu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla (UKC Tuzla) posredovala da se učini službena radnja koja se ne bi smjela učiniti, čime je počinila produženo krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Za počinjeno krivično djelo Čičkušić je izrečena uslovna kazna zatvora u trajanju od jedne godine, a koja se neće izvršiti ukoliko optužena u roku od pet godina, od dana pravosnažnosti presude, ne učini novo krivično djelo.

Utvrđena je i obaveza da oštećenom UKC Tuzla na ime postavljenog imovinskog pravnog zahtjeva vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 2.952,80 KM, u roku od trideset dana od dana pravosnažnosti presude, te da se od imenovane oduzme protupravna imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 390,00KM, koja će se uplatiti u korist budžeta Federacije BiH.

Sud je utvrdio da je Amra Jakubović Čičkušić u vremenu od kraja 2007. godine pa do 22. 02.2014. godine, u prostorijama UKC-a Tuzla, kao službena osoba, u svojstvu ljekara specijaliste, svjesna da prima dar da bi u okviru svoje funkcije učinila radnju koju ne bi smjela učiniti, dogovarala sa pacijentima sa drugih kantona i entiteta dolazak na UKC Tuzla bez neophodne medicinske dokumentacije i potom pružala medicinsku uslugu i za to od njih primala darove u novcu, nevedeno je u presudi-

Radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju postoji mogućnost ulaganja žalbe.

Utvrđena je i obaveza da oštećenom UKC Tuzla na ime postavljenog imovinskog pravnog zahtjeva vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 2.952,80 KM.

(Avaz)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.