ISPLAĆENO je još skoro 5 miliona KM po osnovu dospjele stare devizne štednje, saopšteno je iz Ministartsva finansija RS.

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatilo je danas 4,7 miliona KM po osnovu dospjelog 7. anuiteta 8. emisije obveznica Republike Srpske emitovanih za izmirenje računa stare devizne štednje (lokalne oznake RSDS-O-H).

Iz Ministarstva poručuju da se sve dospjele obaveze po osnovu emitovanih obveznica Republika Srpska uredno izvršavaju, čime se smanjuje iznos unutrašnjeg duga.

Od ukupne obaveze po emitovanim obveznicama u iznosu 623,4 miliona KM dospjelo je i isplaćeno štedišama 599,5 miliona KM, a preostaje za izmirenje 23,82 miliona KM.

Ministarstvo finansija Republike Srpske obavještava lica koja do sada nisu izvršila verifikaciju stare devizne štednje, a čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku, da to mogu da urade do 15. maja 2022. godine u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.