PROIZVOĐAČKE cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u BiH u februaru više su za 2,5 odsto u odnosu na januar, a za 13 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u februaru više su za 2,9 odsto u odnosu na prethodni mjesec, te više za 11,8 odsto u odnosu na februar lani, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u drugom mjesecu više su za 1,9 odsto u odnosu na januar, te više za 14,7 odsto u odnosu na februar prošle godine.

Proizvođače cijene industrijskih proizvoda u energiji u februaru više su za 3,3 odsto u odnosu na januar, u intermedijarnim proizvodima za 2,5 odsto, kapitalnim proizvodima više za 0,8 odsto, trajnim proizvodima za 1,7 odsto, a u netrajnim proizvodima više za 1,9 odsto.

U februaru, u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene više su u energiji za 12,2 odsto, intermedijarnim proizvodima za 16,7 odsto, kapitalnim proizvodima za 7,2 odsto, trajnim potrošačkim dobrima više za 6,9 odsto, a netrajnim proizvodima za 8,4 odsto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u vađenju ruda i kamena u februaru više su za 6,5 odsto u odnosu na janauar, prerađivačkoj industriji za 1,9 odsto, a u proizvodnji električne energije više za 3,7 odsto.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine, rast nivoa cijena od 16,7 odsto zabilježen je u vađenju ruda i kamena, u prerađivačkoj industriji za 13,7 odsto, a u proizvodnji električne energije za 7,8 odsto.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.